Kvkk
  • 28/03/2023
  • Admin
  • 0

KVKK, Türkiye’de kişisel verilerin korunması için yürürlüğe konan Kanun’un kısaltmasıdır. “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” olarak da bilinir. Kanun, Avrupa Birliği’nin Genel Veri Koruma Tüzüğü’ne (GDPR) paralel bir yapıya sahiptir ve Türkiye’deki tüm kurum ve kuruluşların kişisel verilerin işlenmesinde belirli kurallara uymasını zorunlu kılar.

KVKK, kişisel verilerin toplanması, işlenmesi, saklanması, paylaşılması, silinmesi ve imhası gibi tüm süreçleri kapsar. Kanun, kişisel verilerin özel hayatın gizliliği ve temel hak ve özgürlüklerin korunması ilkeleri doğrultusunda işlenmesini ve korunmasını sağlar.

Kanun, kişisel verilerin işlenmesi sırasında veri sorumlularının belirli yükümlülükleri yerine getirmesini ve kişisel verilerin güvenli bir şekilde saklanmasını ve korunmasını zorunlu kılar. Ayrıca kanun, kişisel verilerin hukuka uygun olarak toplanması ve işlenmesini sağlayacak prosedürlerin ve izinlerin belirlenmesini de gerektirir.

KVKK, kişisel verilerin korunması ve işlenmesine yönelik belirli haklar tanır. Bireyler, kişisel verilerinin hangi amaçla işlendiğini, kimlerle paylaşıldığını ve hangi haklara sahip olduklarını öğrenme hakkına sahiptirler. Ayrıca, kişisel verilerinin silinmesi veya düzeltilmesi için talepte bulunabilirler.

Sonuç olarak, KVKK, kişisel verilerin korunması ve işlenmesi konusunda belirli kurallar ve düzenlemeler getirerek, bireylerin kişisel verilerinin güvenli bir şekilde saklanmasını ve işlenmesini sağlar. Kanuna uymak, tüm kurum ve kuruluşların yasal yükümlülüğüdür.

KVKK Neden Önemlidir?

KVKK’nin önemi, kişisel verilerin korunması ve işlenmesiyle ilgilidir. Kişisel veriler, bir bireyin kimliği hakkında bilgi içeren verilerdir. Bu veriler, ad, soyad, TC kimlik numarası, adres, telefon numarası, e-posta adresi, sağlık bilgileri, finansal bilgiler ve diğer benzeri bilgileri kapsar.

KVKK, kişisel verilerin işlenmesinde belirli kurallar getirerek, kişisel verilerin korunmasını sağlar. Bu sayede, kişisel verilerin kötüye kullanımı, kaybolması veya çalınması gibi durumlar engellenir. KVKK’nin sağladığı haklar, kişisel verilerin korunması için önemli bir adımdır ve bireylerin kişisel verilerinin güvenli bir şekilde saklanmasını ve işlenmesini sağlar.

Ayrıca, KVKK, işletmelerin ve kurumların yasal yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlar. Kurumlar, kişisel verilerin işlenmesi sırasında belirli yükümlülükleri yerine getirmek zorundadırlar ve bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda yasal yaptırımlarla karşı karşıya kalabilirler.

Sonuç olarak, KVKK, bireylerin kişisel verilerinin korunmasını sağlayarak, kötüye kullanımı, kaybolması veya çalınması gibi durumları engeller. Ayrıca, işletmelerin yasal yükümlülüklerini yerine getirmelerini sağlar ve bu nedenle önemlidir.

Moon Teşvik Yazılım & Danışmanlık

WhatsApp
1